צוות העמותה

רינה דהן​

מרינה לויש​

ס.יו"ר ומנהלת לוגיסטית ואדמיניסטרטיבית​Dona_l@walla.co.il

אלכסנדר ליוקימסון​

חבר ועד​

Luk_lorin@walla.com

אינה סינלניקוב​

חברת ועד​

משה זילברמן​

חבר ועד​

חיה מירוביץ​

חברת ועד

נטע בלום​

חברת ועד​
Netablum2702@gmail.com
 

טל גוטרמן​

עו"ד

יעל צוקרמן​

מנהלת חשבונות​

עמותה למען חולי לוקמיה