מטרות

  לסייע לכל חולה לקמיה הזקוק לעזרה כלשהי, בהסעות לטיפולים, תרופות מיוחדות, ציוד רפואי נדרש, תמיכה רגשית וכו'.

 

  למצוא את הדרך בנבכי הביורוקרטיה הישראלית במידה ומדובר במטופלים מחו"ל.

 

 להפריש כספים לטובת מחקרים וקידום התחום התרופתי/טיפולי.

 

  לסייע בפיתוח מחלקות המטו-אונקולוגיות במקומות נדרשים.

 

  התרחבות ע"י פתיחת רשת חנויות צדקה שיפעלו כולן לאותה מטרה.

 

 

אבני דרך

 

  גיוס משאבים/תרומות.

 

  חנויות צדקה.

 

  מעורבות של אוכלוסיות שונות ללא נגיעה למחלה באמצעות התרמות והתנדבות.

 

  הבאה למודעות הציבור עם מה מתמודד חולה לוקמיה בחיי היומיום ובאיזה סיבוכים רפואיים או עלול להיתקל בדרכו.

 

 

עמותה למען חולי לוקמיה